Zakres usług

Page
  • Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • Przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • Audyt przedzakupowy (due diligence)
  • Doradztwo w zakresie wdrażania księgowych systemów informatycznych
  • Opracowanie procedur kontroli wewnętrznych
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  • Opracowywanie polityki rachunkowości wraz z planem kont
  • Ekspertyzy ekonomiczno-finansowe
  • Szkolenia z zakresu finansów i rachunkowości
  • Analizy finansowe, business plany

Badania sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z krajowymi standardami rewizji finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.